top of page

בעיני הדבר החשוב ביותר זה המגע האישי. אני נפגש לפגישת היכרות ותחקיר של כשעתיים עם בני הזוג. שומע על החלומות שלהם ועל הצרכים שלהם. על הסיבות שהביאו אותם לחתונה כזאת ועל הציפיות שלהם. מסביר להם את המנעד הרחב של האפשרויות לתיבול הטקס באלמנטים יהודיים, החל מברכות נבחרות כמו יין ושהחיינו, דרך שבירת הכוס וכו'.

אנחנו מעצבים יחד טקס המתאים למידותיהם. כשבמרכז הטקס עומד סיפור ההיכרות שלהם. בצורה מחוייכת ומרגשת אני כותב טקסט המבוסס על התחקיר שאני עושה איתם ומחבר אותם ואת הקהל לאירוע. בנוסף יש נדבך נוסף של התחייבויות אישיות שכל אחד מהם בסודי סודות ללא ידיעת השני כותב ומעביר לי. התחייבויות שהם מבקשים מבן הזוג להמשך הקשר. גם כאן יש אלמנט מאוד אישי, לרוב קומי וגם מרגש.

הפורמט של הטקס מכיל תמהיל של חיוך ורגש, של חיבור אישי וכללי, של ישראליות ויהדות ובעיקר של נוכחות באירוע חד פעמי שלא יראו כמוהו גם אם יבואו לחתונה נוספת אותה אערוך.

תפיסת עולם של חייט חתונות

bottom of page